ל ה ז מ נ ה   ט ל פ ו נ י ת  -  ה ת ק ש ר ו

03-7413055

: E-mail

viki@vikibh.co.il
 
הכתובת: אורי צבי גרינברג 17 , אזורי חן
 
רמת אביב

מפת הגעה

 

חזרה לדף הבית - העוגות של ויקי